Doświadczenie oraz działalność spółki DCEO GROUP

   DCEO GROUP świadczy handlowe oraz finansowe usługi konsultingowe na rzecz wykonawców projektów oraz inwestorów z zakresu energii wiatrowej, fotowoltaiki oraz biogazowni.

   DCEO GROUP stworzył zespół wybitnych doradców oraz ekspertów, którzy swoim doświadczeniem oraz know - how nieustannie przyczyniają się do rozwijania projektów z zakresu energii odnawialnej.
Struktura oraz zespół grupy DCEO

Swoją przygodę z Energią Odnawialną grupa DCEO zaczęła w roku 2009. Obecnie w swoim dorobku posiada 36 spółek, w skład których wchodzą daleko zaawansowane projekty z zakresu OZE. W spółkach dominuje kapitał krajowy, niektóre projekty realizowane są przez spółki z udziałowcami z kapitałem zagranicznym.

#

Copyright © 2013 DCEO GROUP. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Na Grobli 20-24
50-421 Wrocław
e-mail: biuro@dceogroup.pl
tel: +48 (71) 337 27 04